E haciz sorgulama

E haciz sorgulama

E-haciz ile ilgili olarak detaylı bilgi vermeden önce yapmamız gereken haciz nedir, nasıl yapılır gibi sorulara cevap vererek başlamak daha uygun olacaktır. Bu kapsamda açıklayacak olursak haciz, borçlu bir kişinin borcuna karşılık, üzerinde bulunan mal varlıklarına el konulması ve bu borcun tutarının mal varlıklarından temin edilmesi anlamına gelmektedir. Haciz işlemi ile gayrimenkullere el konulması icra ile olmaktadır. Her ne kadar haciz işlemi alacaklı lehine olmuş olsa da , borçlu kişinin hakları gözetilerek uygulanmaktadır. Haciz işlemini başlatabilmek için öncelikle gerekli kişi alacaklının kendisidir. Alacaklının olmaması gibi bir durum söz konusu ise noter onaylı bir vekilde alacaklı adına bu işlemleri başlatabilir.

Alacaklının herhangi bir icra kuruluşuna başvurması halinde öncelikle borçluya borçlarını ödemesi için bir yazı gönderilir. Bu gönderilen yazıda vatandaşın ödeme yapacağı kurum, itiraz etme hakkı veya mal beyanında bulunması için zaman tanınmaktadır. Borçluya tanınan süre içerisinde herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmemesi gibi bir durum söz konusu olursa haciz işlemi kesinleşir. Haciz işlemi başlatılarak borçlunun üstüne olan ev, arsa, araba, ortak olduğu şirket hissesi payı, varsa maaşına el konur. İcra işleminin yapılabilmesi için icra müdürlüğüne belirli bir ücretin ödenmesi gerekmektedir. Alacaklı bu haciz ücretini mallardan müdürlüğe verebilir. Haciz işleminin yapılacağı gün alacaklı veya vekili ve görevli icra memuru katılır. Haciz edilecek adrese gidilerek vatandaşa durum anlatılır. Şayet borçlu kişinin olmaması gibi bir durum oluşmuş ise bu yapılacak hacze engel teşkil etmemektedir.  Görevli memur hangi malların haciz edileceğini belirler ve bu malların bedelini tutanağa not eder.

e haciz sorgulama ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra bu sorgulama işlemini yapmak için www.gib.gov.tr  internet adresine girmeniz gerekmektedir.

E-Devlet Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
E-DEVLET MAHKEME SORGULAMA
E-DEVLET SEÇMEN LİSTESİ

YORUMLAR

WORDPRESS: 0